Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na nieprawidłowe konto

Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na nieprawidłowe konto

2 maja, 2020 0 przez Seks Masterka

Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na nieprawidłowe konto – Wkrótce wpiszą w utrzymanie zmienione przepisy ustawy o pomocach płatniczych, które umożliwią odzyskać pieniądze przelane omyłkowo na niewłaściwe konto. Rzecznik Finansowy radzi gdy toż uczynić.
Nowelizację ustawy o pomocach płatniczych prezydent podpisał 27 kwietnia. Nowe ustawy zaczną działać w układu 3 miesięcy po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na nieprawidłowe konto

 

– Z wniosków do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na niewłaściwe konto, był źródłem poważnych problemów. W skrajnych przypadkach klienci tracili w współczesny metoda pieniądze, gdyż nie było mechanizmu zmuszającego słuchacza do zwrotu środków. Dzięki tej kolei w większości przypadków dostaniemy je chociażby w układzie paru dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

3 DNI NA POINFORMOWANIE BANKU
W praktyce pomyłka we wskazaniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta innego kliencie (o co szczególnie łatwo przy dużych przelewach realizowanych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta albo nawet wykonały przelew na konto podane np. w materiałach informacyjnych. Do ostatniej pory, nie było bezspornej i ciągłej procedury odzyskiwania takich środków. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych kliencie, co uniemożliwiało złożenie pozwu w sądzie.

Po zmianach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na niskie konto będzie przedstawiał swój bank lub WZROST o tym fakcie. Obecny będzie korzystał 3 dni na poinformowanie konsumencie o błędzie i konwencjach braku zwrotu środków w układu 30 dni.

– Zwrot środków będzie organizowany na dodatkowy rachunek techniczny, co daje pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, dostawca w układu 1 dnia codziennego będzie wysyłał je na konto klienta. Jeżeli w sprzedaż zaangażowanych istniałoby dwóch dostawców termin wydłuży się do paru dni codziennych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w przedsiębiorstwie Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w układu 30 dni, bank lub SKOK będzie odpowiedzialny do przekazania płatnikowi danych klientowi.

– Pozwoli to korzystne dochodzenie prawa na ulicy sądowej. Podstawę prawną tworzyć będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy chcenie płatnika jest prawidłowe – mówi Bartosz Wyżykowski.

W praktyce oznacza to, że klient omyłkowego przelewu, jaki nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie przymuszony do ostatniego wyrokiem sądu i weźmie dodatkowo koszty związane z procesem.

Impulsem do zrealizowania proponowanych kolei stanowiły problemy proponowane przez użytkowników do Rzecznika Finansowego. Stały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach akcji Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został wybrany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w charakterze formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o sprawy obywateli, które stanowiły przedmiotem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub wezwanych do współpracy w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Artykuł powstał dzięki serwisowi pożyczki na zasiłki